بنــــــام خالـــــق هستــــــتی بــــخش یـــــکتا

هیتـــــر ســـــازان

خداوند متعال را شاکریم که امکان کمک  استفاده مطلوب از نعمات خود را به ما ارزانی داشته و همواره الطاف خود را از مجموعه ما دریغ نداشته است. در پی نیاز روزافزون

و فرآیندهای هیترها و المنت های صنعتی، هیترسازان با ربع قرن سابقه و تجربه در این زمینه مشغول به کار می باشد. در ایتدا بر اساس مشکلات موجود در آن زمان در

زمینه کمبود لوازم و تجهیزات حرارتی و المنت های صنعتی در چرخه اقتصادی کشورو مولدزا نبودن اقتصاد، نیاز به استفاده از تجهیزات صنعتی حرارتی و گرمایشی در

کارخانجات و اماکن صنعتی و مشابه، در وضعیت حداقلی خود قرار داشت ولی پس از گذشت سال ها از آن زمان با توفیقات اقتصادی روزافزون در امر تولید و توزیع و

همچنین واردات تجهیزات صنعتی گرمایشی و حرارتی، صنعت المنت و لوازم حرارتی دیگر اهتمام ویژه و درخوری طلب میکند که هیترسازان به عنوان یکی از پیشگامان این

عرصه سهم گسترده ای در عملکرد مطلوبآن دارا می باشد. استفاده از ابزارها و دستگاه های مجهز در امر سرویس دهی مطلوب و موثر و همچنین استفاده از ظرفیت های

مطلوب کاری در استفاده از بازارهای داخلی این مجموعه کاری را به عنوان یکی از موثرترین عناصر در این صنف کاری مطرح ساخته است


حال مفتخریم بنا به تقاضای مشتریان گرامی و فراخور سفارش با کیفیت ترین و منصفانه ترین خدمات را به شما ارایه دهیم

**********************************************************************

پس از ربع قرن تلاش در امر تولید و واردات تجهیزات صنعتی گرمایشی و حرارتی ما همچنان نیازمند نصایح و انتقادات مشفقانه شمامشتریان گرامی بوده و معتقدیم جایگاه

درخشان امروز پس از لطف باریتعالی، مرهون اعتماد گسترده شما به مجموعه هیـــــترسازان بوده است

 

روابط عمومی هیترسازان همواره از نظرات سازنده شما مشتریان گرامی استقبال می نماید

************************************************

امید آن است که در طول همکاری با شما عزیزان شایستگی خود را به اثبات برسانیم

 

© 2015 Heater Sazan Co.. All Rights Reserved. Designed By Milad Mohsennejad

Search