المنت یخچالی

المنت یخچالی

هیتر المنت برفک زدایی یخچال و فریزر ضد برفک کاربرد, این نوع از المنت ها در دستگاه های سرد کننده و برای جلوگیری از برفک زدن میباشد. به نحوی که در مدت زمان معینی المنت وارد مدار می شود و برفک های به جا مانده در دستگاه را آب کرده و دیگر اثری از برفک به جا نمی ماند. موارد استفاده: صنایع خنک کننده یخچال - فریز - اواپراتورها - سردخانه ها - دور درب یخچال،فریزهای بدون برفک یخچال، فریزهای بدون برفک

Date

02 بهمن 1393

Tags

المنت یخچالی
© 2015 Heater Sazan Co.. All Rights Reserved. Designed By Milad Mohsennejad

Search