المنت تنش زدایی

المنت تنش زدایی

یکی از مهمترین ابزار تنش زدایی است.که بر روی قطعه ای که نیاز به تنش گیری دارد بسته میشود.و با عبور جریان برق از ان به عنوان یک مقاومت عمل کرده.وشروع به داغ شدن میکند.واین عمل باعث گرم شدن قطعه مورد نظر میشود.انتخاب المنت مناسب برای تنش زدایی بستگی به شکل قطعه و میزان برق خروجی دستگاه تنش زدایی دارد

 

س از انجام جوشکاری همواره مقداری تنش پسماند در قطعه جوش شده باقی می ماند , این تنش به دلیل گرم و سرد شدن موضوعی و غیر یکنواخت تولید می شود. یکی از روش های تنش زدایی , روش تنش زدایی موضوعی حرارتی است . در این روش بر روی سطوح جوشکاری شده کمربندی از المنت های سیمی بافته شده که در داخل قطعات سرامیکی از جنس آلومینایی به یکدیگر متصل می باشند متصل شده و سطح جوشکاری شده تا دمای مشخص و طبق منحنی تعریف شده گرم خواهد شد.اصولا المنت های مصرفی در این کمربندها از جنس نیکل کروم می باشند. شرکت  هیتر سازان آمادگی دارد تا نسبت به تامین قطعات مصرفی برای تنش زدایی شامل قطعات مهره های سرامیکی آلومینایی , المنت از آلیاژ نیکل کروم , سیم ترموکوپل و سایر موارد مصرفی اقدام نماید.

Date

02 بهمن 1393

Tags

المنت تنش زدایی
© 2015 Heater Sazan Co.. All Rights Reserved. Designed By Milad Mohsennejad

Search