المنت فین دار

المنت فین دار

بسیاری از پروسه های صنعتی برای عمل آوری و تغییرات شیمیایی به حرارت احتیاج دارند. تا آنها را ایجاد یا تسریع نماید. برای افزایش درجه حرارت گازها ، پیش گرم کن ها در خطوط تولید المنت های فین دار ( پره دار) سرعت انتقال حرارت را تسریع می کند . موارد دیگر استفاده از المنت های فین دار ( پره دار ) خشک کردن - حرارت دهی ( ابکاری) و انیلنگ میباشد.برای مثال برای ساخت بخاری های صنعتی و کارگاهی - دستگاههای HAVC ( پکیج های تهویه مطبوع) موارد مصرف فراوان دارد. زیرا توانهای تا 50 کیلووات را میتوان بدست آورد.

مهمترین و برجسته ترین امتیاز المنت فین دار در صورتیکه با یک فن بکار گرفته شودگردش هوا و حرارت یکنواخت در یک محیط بسته میباشد بنحوی که حرارت در بالا و پائین و اطراف یکسان میباشد. این امتیاز برای یک فر برقی در آشپزخانه سبب میشود تا غذا بطور یکنواخت و با سرعت بیشتری پخته شود .برخلاف فرهای گازی که سطح روی غذا سوخته و در قسمت های پائین غذا پخته است .این در مورد پخت رنگ ، خشک کردن و رطوبت زدایی مواد شیمیایی ، پیش گرمکن ها ، نانوتکنولوژی نیز مصداق دارد.از مهمترین موارد استفاده از المنت فین دار ایمنی بسیار بالای آن میباشدکه هیچ موارد مشابه ای در سایر انرژی ها همانند گاز یا سوخت های فسیلی ندارد.کنترل و صحیح و دقیق درجه حرارت از مزایای مهم آن است.که در بسیاری از پروسه های صنعتی بسیار حیاتی است.

Date

03 بهمن 1393

Tags

المنت فین دار
© 2015 Heater Sazan Co.. All Rights Reserved. Designed By Milad Mohsennejad

Search